torsdag, november 20, 2008

bågskytten och barnen


En kvinna som bar ett barn vid sitt bröst sade:
"Tala till oss om Barnen."
Och han sade:
Era barn är inte era barn.
De är söner och döttrar av Livets längtan efter sig själv.
De kommer genom er men inte från er.
Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte.
Ni kan giva dem er kärlek, men inte era tankar,
ty de har sina egna tankar.
Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar.
Ty deras själar dväljs i morgondagens hus
som ni inte kan besöka, ens i era drömmar.
Ni må sträva att efterlikna dem, men sök inte att göra dem lika er.
Ty livet vänder inte tillbaka och dröjer inte hos den dag som flytt.
Ni är de bågar, från vilka era barn skickas ut som levande pilar.
Bågskytten ser målet på det oändligas stig och Han böjer dig med
sin makt för att Hans pilar skall gå snabbt och långt.
Låt dig i glädje böjas av Bågskyttens hand.
Ty liksom Han älskar pilen som flyger, älskar
Han också bågen som är stadig.
Khalil Gibran i 'Profeten'Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar